Paweł Kołodziejski - Przewodniczący Rady Dzielnicowej SLD Śródmieście

Lidia Kula - Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicowej SLD Śródmieście

Stanisław Jastrzębski – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicowej SLD Śródmieście

Andrzej Zagrodzki - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicowej SLD Śródmieście

Łukasz Pluta – Sekretarz Rady Dzielnicowej SLD Śródmieście

Emilia Wudkiewicz-Madejczyk Członek Zarządu

Marek ChocianowickiCzłonek Zarządu

Jarosław Góralski Członek Zarządu

Janusz Górecki Członek Zarządu

Michał Kanownik Członek Zarządu

Jarosław Stefaniuk Członek Zarządu